دوره آشنایی با حملات شبکه (کارگاه مقدماتی امنیت شبکه)

این یک سمینار مقدماتی برای کسانی است که می خواهند یک دید اولیه به امنیت شبکه پیدا کنند. در این سمینار ضمن دسته بندی انواع تهدیدات شبکه در بخش‌های گوناگون/ مهمترین حملات شبکه در لایه های مختلف بیان می گردد. بنابراین در این کارگاه:

  • با مهمترین حملات شبکه در لایه های مختلف آشنایی پیدا می کنید
  • با برخی از راهکارهای امن سازی آشنایی پیدا می کنید.
  • انواع زمینه‌های مورد علاقه خود برای ورود تخصصی به دنیای امنیت سایبری را می یابید.

پیش نیاز کارگاه، آشنایی با مفاهیم شبکه است.
تاکید می گردد این سمینار صرفا یک کارگاه مقدماتی است.
مخاطب این کارگاه دانشجویانی هستند که تازه می خواهند پای در دنیای امنیت شبکه بگذارند.