کارگاه تحلیل بدافزار

با توجه به رشد روزافزون بدافزارها لزوم تحلیل و بررسی دقیق آنها به منظور استخراج نحوه انتشار، چگونگی عملکرد، برآورد میزان خسارت وشناسایی شیوه آلودگی در سطح شبکه و ارائه راهکار مقابله با آن احساس می‌گردد. این کارگاه با هدف پرورش متخصصان جدید تحلیل بدافزار در یک روز و به مدت 8 ساعت آموزشی برگزار می گردد. مخاطبان کارگاه دانشجویان علاقه‌مند با پیش زمینه آشنایی با زبان اسمبلی و C ؛ شبکه‌های کامپیوتری خواهند بود.
از ساعت 8:30 الی 17

سرفصل‌های دوره

  • آشنایی با مفاهیم بدافزار
  • معرفی روش‌های تحلیل بدافزار و اهداف آن
  • تحلیل مقدماتی بدافزار
  • تحلیل تکمیلی بدافزار
  • تحلیل و بررسی چند نمونه بدافزاری