کارگاه تحلیل بدافزار

با توجه به رشد روزافزون بدافزارها لزوم تحلیل و بررسی دقیق آنها به منظور استخراج نحوه انتشار، چگونگی عملکرد، برآورد میزان خسارت وشناسایی شیوه آلودگی در سطح شبکه و ارائه راهکار مقابله با آن احساس می‌گردد. این کارگاه با هدف پرورش متخصصان جدید تحلیل بدافزار در یک روز و به مدت 8 ساعت آموزشی برگزار می گردد.

مخاطبان کارگاه: دانشجویان علاقه‌مند با پیش زمینه آشنایی با برنامه نویسی و شبکه های کامپیوتری

سرفصل‌های دوره

  • معرفی بدافزارها و قابلیت‌های مختلف آنها
  • معرفی روش‌های تحلیل بدافزار
  • ایجاد محیطی امن برای تحلیل بدافزار
  • معرفی ساختار فایل‌های اجرایی
  • مهندسی معکوس
  • مروری بر زبان اسمبلی
  • استفاده از ابزارهای دیباگر و دیس‌اسمبلر