سرفصل‌های دوره آموزشی لینوکس مقدماتی

 • معرفی و آشنایی با گنو/لینوکس
 • نصب و راه‌اندازی اولیه
 • آشنایی با محیط‌های کاری
 • خط فرمان، ترمینال و شل، دستورات اولیه
 • مدیریت بسته‌ها
 • مدیریت فایل‌ها، پارتیشن‌ها، ...
 • مدیریت کاربران و گروه‌ها
 • مدیریت پروسس‌ها
 • مدیریت بوت، runlevel ها و Grub
 • مدیریت گرافیک
 • مدیریت شبکه
 • امنیت مقدماتی
 • برنامه‌نویسی در لینوکس
 • برنامه‌نویسی شل و اسکریپت نویسی